Kontakt

MTM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP: 745-185-47-88
REGON: 387560124
KRS: 0000869201

Rejestr Przedsiębiorców, prowadzony przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego 5 000zł

 

Siedziba:

ul. Jerzego Lanca 2/28
12-100 Szczytno

Numer konta: 
PKO S.A. 38 1020 3639 0000 8402 0199 9655

e-mail: kontakt@mtmsklep.pl